GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti C3 s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČ: 019 961 51 , zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 214276 (dále jen “C3 s.r.o."), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Společnost C3 s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Použití registračních informací

Práva uživatelů tohoto serveru a služeb společnosti C3 s.r.o.

Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti C3 s.r.o., právo písemně požádat společnost C3 s.r.o. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost C3 s.r.o. zpracovává.